Dekha Mene Lakhome , Khoja Hum Karodome

Dekha Mene Lakhome , Khoja Hum Karodome Pastor Daniel George Singing ‘Dekha Mene Lakhome , Khoja Hum Karodome’ www.calvarydarshan.com Pastor Binoy P John (KeyBoard) Calvary Darshan Online Harvest Mission College